6
: 1
: 10 .
: 1
: 10 .
: 12
: 33.6 .
-
52
P1008517XXX
50
P1008716XXX
60
P1008716XXX
52
P1008714XXX
15
410017414065XXX
20
410017414065XXX
20
+79529361XXX

80% . 10 2000 .
...
#
1111 Rustam Yusupov 18.00 . 50.00% 10.00 .
1108 Rustam Yusupov 39.04 . 21.60% 10.00 .
1031 26.97 . 65.48% 18.97 .
989 Rustam Yusupov 18.00 . 50.00% 10.00 .
986 Rustam Yusupov 18.00 . 50.00% 10.00 .
958 18.00 . 50.00% 10.00 .
884 22.87 . 38.33% 10.00 .
827 45.72 . 18.30% 10.00 .
710 18.00 . 50.00% 10.00 .
682 Asetin Asetin 18.00 . 50.00% 10.00 .